• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 วันที่ 13-26 ธันวาคม 25592 !!!กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี 2559 วันที่ 13-26 ธันวาคม 2559 !!!