• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คลิ๊ก!! ที่นี่