• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไร และมีประโยชน์กับเราในอนาคตอนย่างไร เพื่อนพนักงานวิงสแปนฯ ลองศึกษารายละเอียดได้เลยครับ คลิ๊ก!!!!!!