• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

บริษัท วิงสแปนฯ จะทำการ Grooming And Document Screen ตำแหน่งงาน Customer Service Agent (รุ่นที่ 26) จึงขอเชิญทุกท่านสมัครงานผ่าน Website Wignspan บริษัทวิงสแปนฯ เปิดรับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent (รุ่นที่ 26) ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดูรายละเอียดได้ที่นี่