• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์รายบุคคล การสอบคัดเลือกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557