• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

MD Talk ข่าวสารจากกรรมการผู้จัดการถึง เพื่อนพนักงาน Wingspan MD Talk ข่าวสารจากกรรมการผู้จัดการถึง เพื่อนพนักงาน Wingspan