• ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
    สุวรรณภูมิ

  • ฝ่ายครัวการบิน
    สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ วันที่ 24 - 25 มิถุยายน 2558 และกำหนดการเซ็นสัญญา